{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآمار و روشهای تحقیق در صنایع چرم
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی فرآیند تولید چرم
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۱۳۰۱۰۲۳۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}