{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسشبکه های بی سیم
نام رشتهکاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۱۰۴۳۰۴۰۳۳۲۰
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}