{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآشنایی یا مبانی کامپیوتر
نام رشتهآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۲۰۱۶۰۳۰۲۲۱۹
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}