{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسشناخت و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای
نام رشتهآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۲۰۱۶۰۵۰۲۲۲۸
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}