{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسعملیات هیدروژئولوژی
نام رشتهآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۲۰۱۶۰۵۰۴۱۳۰
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}