{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه شیمی عمومی
نام رشتهشیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۲۰۹۲۰۳۰۵۱۰۵
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}