{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسحقوق اراضی ملی و منابع طبیعی(قوانین حقوقی سازمان جنگلها و مراتع)
نام رشتهامور حقوقی زمین
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۲۰۰۵۰۵۰۲۳۱۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}