{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسحقوق مالکین و زارعین در اراضی کشت موقت و اصلاحات ارضی
نام رشتهامور حقوقی زمین
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۲۰۰۵۰۵۰۲۳۲۱
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}