{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب و خاک۳
نام رشتهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساصلی
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۲۰۰۶۰۴۰۲۲۰۱
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}