{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه پیش آگاهی در مدیریت تلفیقی
نام رشتهمهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۰۴۰۱۰۰۳۰۵۱۲۵
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}