{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه بیولوژی ملکولی
نام رشتهمهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۰۴۰۲۶۰۱۰۵۱۰۴
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}