{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسشیمی عمومی
نام رشتهآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانفنون ایمنی و بهداشت حرفه ای
کد درس۱۲۲۰۰۲۰۳۰۱۲۰۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}