{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسحسابداری خدماتی و بازرگانی
نام رشتهحسابداری گرایش صنعتی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانحسابداری مقدماتی
کد درس۱۲۲۰۳۸۰۱۰۳۳۰۳
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}