{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه فیزیک عمومی(مکانیک و حرارت)
نام رشتهآزمایشگاه صنایع سرامیک
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه
کد درس۲۲۲۰۰۳۰۱۰۵۱۰۳
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}