{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستجهیزات آزمایشگاهی سرامیک
نام رشتهآزمایشگاه صنایع سرامیک
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانساختار سرامیک ها
کد درس۲۲۲۰۰۳۰۲۰۲۲۱۲
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}