{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه شیمی تجزیه
نام رشتهآزمایشگاه صنایع سرامیک
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانساختار سرامیک ها
کد درس۲۲۲۰۰۳۰۲۰۵۱۰۹
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}