{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب رسانی و توزیع آب شهری
نام رشتهعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آب
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانتاسیسات تصفیه و توزیع آب شهری
کد درس۲۲۲۰۵۴۰۶۰۱۳۲۶
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}