{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبخیز داری و حفاظت خاک
نام رشتهتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپودمان دروس اصلی
کد درس۳۲۲۰۲۱۰۲۰۳۳۱۱
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}