{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستکنیکهای ارتباط فرم
نام رشتهچاپ گرایش پیش از چاپ
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپیش از چاپ مقدماتی
کد درس۴۲۲۰۲۲۰۵۰۲۲۲۳
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}