{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسصفحه آرایی۱
نام رشتهچاپ گرایش پیش از چاپ
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپیش از چاپ پیشرفته
کد درس۴۲۲۰۲۲۰۶۰۳۳۲۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}