{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسالیاف شناسی کاغذ و ساختار مرکب
نام رشتهچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمواد شناسی
کد درس۴۲۲۰۲۳۰۳۰۱۲۱۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}