{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساصول چاپ سیلک اسکرین
نام رشتهچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانتکنولوژی چاپ
کد درس۴۲۲۰۲۳۰۶۰۲۲۲۷
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}