{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستهیه مقاله و گزارش فرهنگی
نام رشتهامور فرهنگی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمطالعات فرهنگی
کد درس۴۲۲۰۲۷۰۲۰۳۲۰۷
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}