{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستوسعه برنامه ریزی فرهنگی
نام رشتهامور فرهنگی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانبرنامه ریزی فرهنگی
کد درس۴۲۲۰۲۷۰۵۰۳۳۱۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}