{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسشیوه اطلاع رسانی و بهره گیری از کتابخانه
نام رشتهامور فرهنگی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانامور نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی
کد درس۴۲۲۰۲۷۰۷۰۲۳۲۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}