{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب و خاک
نام رشتهتولید و فرآوری خرما
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودماناصول باغبانی
کد درس۳۲۲۰۳۷۰۲۰۲۳۰۶
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}