{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسکارورزی۱
نام رشتهمهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درسپایه
نام پودمانکار در محیط1
کد درس۲۲۶۵۰۰۱
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۲
ساعت عملی۲۴۰
شیوه اجرای درسکارورزی
\n\n\n"}