{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبرنامه سازی شبکه
نام رشتهکاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشبکه پیشرفته
کد درس۲۲۰۲۰۱۹۰۴۰۳۱۱۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}