{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسشبکه های بی سیم
نام رشتهکاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساختیاری
نام پودمانشبکه پیشرفته
کد درس۲۲۰۲۰۱۹۰۴۱۳۳۲۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}