{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبزی پروری و حفاظت محیط زیست
نام رشتهکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانبیولوژی و شناخت آبزیان
کد درس۳۲۰۲۰۱۰۰۲۰۱۲۱۳
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}