{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبرنامه سازی شی گرا
نام رشتهمهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه
کد درس۲۲۰۴۰۳۲۰۱۰۲۲۰۴
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}