{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسپروتکل های TCP/IP
نام رشتهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشناخت شبکه های کامپیوتری
کد درس۲۲۰۴۰۳۴۰۲۰۱۲۰۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}