{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبخیرداری و کنترل فرسایش درآب های سطحی
نام رشتهمهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای سطحی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۰۶۰۵۰۱۲۲۶
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}