{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس(محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته(عملی و نظری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۲۰۰۳۰۳۴۰۳
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}