{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس(زبان تخصصی درسیستم های سویچ(عملی و نظری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۲۰۰۴۰۳۲۱۰
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}