{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس(سازمان کامپیوتر و کاربرد آن درسیستم های مخابراتی(عملی ونظری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۲۰۰۴۰۳۳۰۸
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}