{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس(کارگاه مخابرات(عملی
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درسپایه
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۲۰۰۴۰۴۱۱۱
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}