{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس(سیستم های انتقال شهری وراه دور(عملی ونظری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
مقطعکارشناسی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۳۰۲۰۰۵۰۳۳۱۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}