{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساجزای مکانیکی نیروگاه برق آبی مدرن
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبی
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساجباری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۰۹۱۱۱۰۲۱۰
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}