{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسپروژه برنامه سازی
نام رشتهکاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساختیاری
نام پودمانبرنامه سازی پیشرفته
کد درس۲۲۰۲۰۲۲۰۵۰۸۳۱۸
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۳
ساعت عملی۱۴۴
شیوه اجرای درسپروژه
\n\n\n"}