{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب رسانی و توزیع آب شهری
نام رشتهکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آب
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشبکه و تصفیه خانه آب
کد درس۲۲۰۲۱۲۱۰۴۱۱۲۱۸
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}