{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآسیب های اجتماعی نوپدید
نام رشتهکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساجباری
نام پودمانترمی
کد درس۱۱۰۶۰۱۱۰۱۰۲۱۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}