{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسارتباطات در توانبخشی
نام رشتهکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولین
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساجباری
نام پودمانترمی
کد درس۱۱۰۶۰۱۲۰۱۱۲۱۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}