{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساپیدمیولوژی و روش تحقیق اعتیاد
نام رشتهکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساجباری
نام پودمانترمی
کد درس۱۱۰۶۰۱۷۰۱۰۲۱۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}