{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسارزیابی فنی-اقتصادی پروژه های صنایع روغن خوراکی
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید روغن خوراکی
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساجباری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۴۳۰۱۰۲۱۸
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}