{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمون و صحه گذاری موتور
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای دیزلی
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درسجبرانی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۴۵۰۲۰۱۰۱
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}