{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسامنیت شبکه های کامپیوتری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشناخت شبکه های کامپیوتری
کد درس۲۲۳۰۴۴۰۲۰۱۳۰۷
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}