{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساخلاق حرفه ای
نام رشتهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمدیریت پروژه های شبکه های کامپیوتری
کد درس۲۲۳۰۴۴۰۷۰۱۱۲۴
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}