دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
تحلیل سازه هامهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
تونل سازی و روشهای اجرای آنمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
حفاری تجهیز و بهره برداریمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
خاکشناسی عمومیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
راهسازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
روسازی راهمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
ریاضی عمومیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
ریاضی عمومیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
ریاضی کاربردیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
ریاضیات۲مهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
زمین شناسیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
سازه فولادی(پنل های فولادی)مهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
سازهای بتنی(پنل های بتنی)مهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
سیستم های انتقال آب و پروژهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
شناخت و کاربرد ماشین آلات راهسازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
شیمی عمومیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
طراحی شبکه های آبمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
طراحی شبکه های جمع آوری فاضلابمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی