دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
طراحی و اجرای ایستگاههای پمپاژمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
طراحی و اجرای تصفیه خانه آبمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه لجنمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
فرآیندهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی تصفیهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
فیزیک عمومیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
فیزیک(الکتریسته)مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
قیر-آسفالت و آزمایشگاهمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارآموزیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در راهسازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کاربینیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه پل سازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه راهسازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه ساختمان و فناوری مصالحمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه سازه فولادیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه سازه های بتنیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارگاه نقشه برداریمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارورزی۱مهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کارورزی۲مهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کنترل پروژهمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
کیفیت آب و فاضلاب و آزمایشگاهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی